name
speed
course
namespeedcoursealt/depth
NEU: Neustrashimyy 6 215°
KRI: Grozyashchiy 6 215°
GRI: Dnepr 6 215°