name
speed
course
namespeedcoursealt/depth
NEU: Neustrashimyy 6 260°
K27: Ka-27 146 237° 100 [NoE] / 0
KRI: Grozyashchiy 6 260°
GRI: Dnepr 8 255°